ελελίζω

ελελίζω
(I)
ἐλελίζω (Α)
1. περιστρέφω
2. (για στρατό) αναγκάζω να στραφεί και ν' αντιμετωπίσει τον εχθρό
3. (για φίδι) κινούμαι ελικοειδώς, περιτυλίσσομαι
4. σείω, τραντάζω
5. παθ. σείομαι, τρέμω
6. (για μουσικό όργανο) χτυπώ τις χορδές.
[ΕΤΥΜΟΛ. Το ρ. ελελίζω, με σημασία «κραυγάζω από πόνο» αλλά και «βγάζω πολεμική κραυγή», < ελελεύ και με επίδραση τού ελελίζω (2) «δονώ, σείω» κατέληξε να σημαίνει και «πάλλω». Ο τ. τής Σαπφούς ελελύσδω —με εναλλασσόμενο τ. ολολύσδω—φέρεται ως παράλληλος τ. τού ελελίζω].
————————
(II)
ἐλελίζω (Α)
1. φωνάζω ελελεύ, αλαλάζω
2. βγάζω κραυγή πόνου, θρηνώ
3. (για αηδόνι) τραγουδώ θρηνητικά
4. αφήνω ήχο, χτυπώ.
[ΕΤΥΜΟΛ. Ο ενεστωτικός τ. ελελίζω και ο εύχρηστος αόριστος ελελίξαι συνδέονται με αρχ. ινδ. rejate «τρέμω», rejati «θέτω σε κίνηση, σείω», γοτθ. laikan «πηδώ, χοροπηδώ», λιθ. laigyti «τρέχω» και ανάγονται σε ρίζα *lig-, μηδενισμένη βαθμίδα τής αρχικής IE *leig- «σείω, σείομαι». Ο αναδιπλασιασμός -λε-, πιθ. εκφραστικός, θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως αναδιπλασιασμός αορίστου, ενώ το αρχικό -ε- θεωρείται προθηματικό].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ἐλελίζω — 1 whirl round pres subj act 1st sg (epic) ἐλελίζω 1 whirl round pres ind act 1st sg (epic) ἐλελίζω 2 cry pres subj act 1st sg ἐλελίζω 2 cry pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλελίξω — ἐλελίζω 1 whirl round aor subj act 1st sg (epic) ἐλελίζω 1 whirl round fut ind act 1st sg (epic) ἐλελίζω 1 whirl round aor ind mid 2nd sg (epic) ἐλελίζω 2 cry aor subj act 1st sg ἐλελίζω 2 cry fut ind act 1st sg ἐλελίζω 2 cry aor ind mid 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλελίσσω — ἐλελίζω 1 whirl round aor subj act 1st sg (epic) ἐλελίζω 1 whirl round fut ind act 1st sg (epic) ἐλελίζω 1 whirl round aor ind mid 2nd sg (epic) ἐλελίζω 2 cry aor subj act 1st sg (epic) ἐλελίζω 2 cry fut ind act 1st sg (epic) ἐλελίζω 2 cry aor… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλελιζόμενον — ἐλελίζω 1 whirl round pres part mp masc acc sg (epic) ἐλελίζω 1 whirl round pres part mp neut nom/voc/acc sg (epic) ἐλελίζω 2 cry pres part mp masc acc sg ἐλελίζω 2 cry pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλελιξάμενον — ἐλελίζω 1 whirl round aor part mid masc acc sg (epic) ἐλελίζω 1 whirl round aor part mid neut nom/voc/acc sg (epic) ἐλελίζω 2 cry aor part mid masc acc sg ἐλελίζω 2 cry aor part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλελιχθέντα — ἐλελίζω 1 whirl round aor part pass neut nom/voc/acc pl (epic) ἐλελίζω 1 whirl round aor part pass masc acc sg (epic) ἐλελίζω 2 cry aor part pass neut nom/voc/acc pl ἐλελίζω 2 cry aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλελίζει — ἐλελίζω 1 whirl round pres ind mp 2nd sg (epic) ἐλελίζω 1 whirl round pres ind act 3rd sg (epic) ἐλελίζω 2 cry pres ind mp 2nd sg ἐλελίζω 2 cry pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλελίζουσι — ἐλελίζω 1 whirl round pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐλελίζω 1 whirl round pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐλελίζω 2 cry pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐλελίζω 2 cry pres ind act 3rd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλελίζουσιν — ἐλελίζω 1 whirl round pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐλελίζω 1 whirl round pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐλελίζω 2 cry pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐλελίζω 2 cry pres ind act 3rd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλελίξαι — ἐλελίζω 1 whirl round aor inf act (epic) ἐλελίξαῑ , ἐλελίζω 1 whirl round aor opt act 3rd sg (epic) ἐλελίζω 2 cry aor inf act ἐλελίξαῑ , ἐλελίζω 2 cry aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”